Sånt händer inte här

6 juli 2019

Att läsa Sinclair Lewis (1885–1951) roman Sånt händer inte här från 1935 är som att se en blåkopia över det amerikanska valet 2016. Här är dock den blivande hövdingen (!) demokrat, sedermera diktator. Lyckligtvis har inte Donald Trump kunnat styra dagens Förenta stater riktigt lika långt som hans fiktiva företrädare Buzz Windrip.
I berättelsens mitt står Doremus Jessup, chefredaktör på dagstidningen i Fort Beulah, en man som står upp mot den politiska utvecklingen innan och efter valet.
Den här romanen måste ha inspirerats av fascismens födelse och framfart i Europa under 1920- och 1930-talen. Verkligheten finns också i romanens fond. Buzz Windrip vinner inte bara över Franklin D Roosevelt i valet, även andra politiker och namnkunniga personer förekommer mer eller mindre flyktigt.
Det är inte utan att man är nyfiken på hur Sinclair Lewis reagerade på det som hände under Andra världskriget. Han kunde knappast ha föreställt sig hur rätt han skulle få.

Sinclair Lewis fick som förste amerikan Nobelpriset i litteratur 1930.

Boken gavs ut av Bokförlaget Polaris i en reviderad version 2017. Pocketen ovan utkom 2018.

Fler inlägg i samma blogg