Rånbyte

9 januari 2014

100-lapp”Den här sedeln kommer från ett rån.”, meddelade kassören i Forex-luckan. Fascinerad skrattade jag till och undrade hur han kunde se det.
”Den är färgad. Att man inte ser det beror antagligen på att den är tvättad. Men du ser här under UV-ljuset att det är fläckar på baksidan av sedeln.” Det här var bara en sedel av många, vilket var tur. Det betydde att polisen inte behövde tillkallas. Ursäktande försökte istället  kassören trösta mig: ”Det går ju bra att använda den i en butik eller  något.”
Tack tack. Kommer inte att ske. Den har hamnat bakom en kylskåpsmagnet i köket hemma.

Den här sedeln kom dock att lära mig mer än att färg som används för att märka sedlar vid rån de facto inte alltid syns.
Vägen dit kylskåpet passerade en skanner, eller rättare: två skannrar, för att kunna visa den här på bloggen. Att det blev en andra skanner berodde på att den första vägrade skanna sedeln. Istället visade displayrutan följande text:

100-lapp display

Likadant var det när jag skulle öppna de skannade sedelsidorna i Photoshop. Programmet sa ifrån:

Tänk vad man kan lära sig i lagens utkanter.

Fler inlägg i samma blogg