Över för översättaren

13 augusti 2013

ToB_omslag_700Så har den sista boken jag någonsin kommer översätta gått till tryck. Känns bra.
Känns ännu bättre att ha fått ge den fantastiska serien Valhall – som den sista boken är en spin-off av för förlaget – ny och korrekt språkdräkt. Ett hedersamt uppdrag som säkerligen bidragit till att gråheten i håret har accentuerat de senaste tre åren.
Språket har varit danska och jag har fått frågan om jag har danskt påbrå eller varför jag kan göra detta. Har egentligen inget annat svar än att likheter och skillnader mellan våra nordiska brödraspråk har intresserat mig sedan jag var liten. På semester i Danmark köpte man Seriemagasinet och i  Norge Sølvpilen.
Skulle jag varit dansk skulle det förmodligen varit ett ”g” i slutet av namnet, dessutom.

Känner inget tomrum än. Skönt att det är över. Vill göra annat också.

Fler inlägg i samma blogg